– Kontorhotellet har betydd alt for studiene

For studentene i Dyrøy har Kontorhotellet hatt alt å si for studietiden.

MILJØ: Kontorhotellet har hatt uvurderlig betydning for studietiden til dem som tar desentralisert utdanning i Dyrøy. Bak fra venstre daglig leder ved Kontorhotellet Nina Jørgensen Nikolaisen, Camilla Utnes, Jon Åge Kastnes, Ørjan Thomassen og Frode Jørgensen  Foto: Arne Ivar Hanssen

SOSIALT: Nettopp det tverrfaglige studiemiljøet viser så godt hvordan man drar veksler på hverandre. I tillegg formes ikke minst et sosialt fellesskap.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Ikke alle er klar over hvor mye aktivitet det faktisk er i lokale der folkebiblioteket en gang lå: Denne våren uteksamineres to ingeniører; en tredje startet opp høsten 2017, og en annen student har begynt i vår på vernepleien. Alt under samme tak i Kontorhotellet, i sin tid etablert som en del av stedsuavhengige arbeidsplasser. Ørjan Thomassen avslutter studiet i Tromsø på teknisk fagskole med fordypning i anlegg, samme studium som Jon Åge Kastnes begynte på i fjor. Frode Jørgensen avslutter den tekniske fagskolen med fordypning i bygg; Camilla Utnes har nettopp begynt på vernepleien ved Høgskolen i Harstad.

Gjør terskelen lavere

– Særlig for meg som fersk student var det godt å komme hit til dem som hadde vært her i flere år. Jeg kommer bedre i gang enn hvis jeg skulle ha sittet alene. Det er ingen tvil om at et slikt tilbud gjør terskelen lavere for mange som vil begynne å studere. Selv var jeg ikke klar over hvor bra dette var – og angrer faktisk på at jeg ikke startet før. Men jeg visste ikke at det var så enkelt. Det var bare å ta en telefon, og så var man hjertelig velkommen, sier Jon Åge Kastnes.

Tverrfaglig

Både han og studieløpet til de tre andre viser så godt hvordan desentralisert utdanning på høyskolenivå kombineres med å bo utenfor universitetsbyene. Nettopp med et tverrfaglig miljø ser man hvordan man drar veksler på hverandre. Studie- og skriveteknikker, fag- og datakompetanse går på tvers av studiegrensene.

– Det er godt å ha et studiemiljø. Selv om det ikke er samme studiene, er det mye felles likevel. For meg har det betydd utrolig mye å gå hit for å arbeide. Og at man kan være her når tid som helst, på dag- eller kveldstid, forteller Ørjan Thomassen.

De fleste som studerer hjemmefra, oppdager raskt hvordan husarbeid og daglige gjøremål trekker oppmerksomheten bort fra bøkene.

– At vi har dette tilbudet, letter studiesituasjonen veldig. Her har man et miljø. I forrige uke hadde vi dessuten gruppearbeid her, hvor min gruppe fra skolen var samlet. Kontorhotellet gjør det mulig å legge slike samlinger til Dyrøy også, sier Camilla Utnes.

– Dessuten er det et fellesskap. Man tar pauser sammen og har det sosialt, påpeker Frode Jørgensen.

Gratis

For studentene er det gratis å benytte seg av kontorhotellet. Det gjelder også bruk av utstyr og Internett.

– Når det gjelder skriveren, holder studentene seg med papir. Resten ordner vi, smiler daglig leder for KontorhotelleNina Jørgensen Nikolaisen ved Nordavind Utvikling.

Det er nå syv studenter/brukere av hotellet. Flere har de siste årene avsluttet høyskolestudier desentralisert som sosionom, barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleiere, pedagogikk, rådgiver og ledelse.

– Dyrøy kommune ser viktigheten i å legge til rette for kompetansebygging fordi vi vet at tilgang på kompetanse blir avgjørende for fremtiden i distriktet – også i Dyrøy. Nye studenter skal bli godt ivaretatt i læringsmiljøet vårt, sier hun.

Betydd utrolig mye

Da lokalene åpnet i 2012, var tanken nettopp å tilpasse Dyrøy det moderne arbeidslivet. Kontorhotellet tilbyr også kort- og langtidsleie av kontorer og arbeidsstasjoner til andre utenom studier.

– Jeg oppfordrer alle som tenker på å studere, til å benytte seg av mulighetene Kontorhotellet gir. Det er bare å se på forskjellen mot å sitte hjemme ved skrivebordet og å komme hit. I alle fall for min del har det betydd utrolig mye, sier Ørjan Thomassen.