Samefolkets dag:

Kommunens midtpunkt

Tirsdag er Samefolkets dag. Da er Gamtofta Sørreisas midtpunkt med fortellerstund og utstillinger – og biidos.

FORTELLERSTUND: På Gamtofta i Skardalen markeres Samefolkets dag – hvor Stina Fagertun vil ha fortellerstund. Her fra en tidligere markering i Mattihallen.   Foto: Arne Ivar Hanssen

AKTIVITETER: Tirsdag blir det reinkjøring og mye utelek for smårollingene på Gamtofta.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

På Gamtofta i Skardalen er det lang tradisjon i å markere Samefolkets dag – som i år tegner til å bli ekstra folksom med flere barnehager invitert til forestilling og fortellertund. En som har sørget for underholdning for de minste flere ganger i Mattihallen, er Stina Fagertun. Hun er bosatt i Troms, har vunnet flere priser som forteller og har samlet samiske, kvenske og nordnorske muntlige eventyr som hun har gitt ut på CD-ene Nordlyslandet 1 og 2. Hun har også skrevet barneboken Nisse Noppes juleeventyr.

– I år blir det nok to forestillinger med henne for ungene, forteller Arvid Skjellhaug.

Formidling

På den gamle samiske boplassen har han bygd opp et levende kulturminne og ivaretatt så mye av den samiske kulturen som finnes i kommunen. Den historikken skal ikke minst videreformidles på Samefolkets dag.

– Risten Inga Eira stiller med to kjørereiner, og vi lager ei løype bak Mattihallen. I tillegg kan de som vil, få prøve seg på lassokasting og i akebakken. Det er nok av aktiviteter for de minste, sier Skjellhaug.

Tradisjonen tro er det også norsk-samisk gudstjeneste, hvor Karl Yngve Bergkåsa forretter. Tale for dag er ved sametingsrepresentant Ann Karin Kvernmo.

Tradisjon

– Gamme, båthus, smie og jordfjøs vil være åpen for omvisning. Vi har utstilling av både eldre håndredskaper, verktøy og hesteredskaper – og redskaper knyttet til fiske og båtbyggertradisjon, forklarer Skjellhaug.

– I tillegg har vi kaffe, brus, pølse med brød – og vår egen biidos.

Kulturpris

I 2011 mottok Arvid Skjellhaug Sørreisa kommunes kulturpris for sitt mangeårige arbeid for å bevare og formidle samisk kultur. Skardalen ligger mellom Middagsfjellet og Gumpen, og her finner man mange av de samiske kulturminnene i Sørreisa: Gammetufter, grav- og offerplasser og flere teltboplasser med arran – ildsted. Fra gammel tid har dette vært gode beiteområder for rein, og samiske familier bosatte seg tidlig her. Allerede på 1600-tallet kjenner man til skriftlig materiale som beskriver en siida på Gamtofta.