Et kontor i hjertet av bygda

Endelig er Bardu menighetskontor kommet inn i menighetshuset – midt i hjertet av Bardu-bygda.

Menighetshus: Bardu menighetskontor er kommet inn i nye lokaler i menighetshuset, og kirkeverge Kjersti Lunde, sekretær og kirketjener Merete Krey og sogneprest Audhild Kaarstad kan glede seg over at all drift er samlet under ett tak.   Foto: Arne Ivar Hanssen

Ærverdig: Bardu kirke ble innviet i 1829, men består bare av kirkerom. Derfor ble menighetshuset bygd i 1993.  Foto: Arne Ivar Hanssen

Velkommen: På menighetskontoret er det alltid kaffe på kanna – i et hus midt i hjertet av Bardu-bygda.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Dermed er all drift samlet under ett tak – og det kjennes godt ut, forteller Kjersti Lunde, kirkeverge i Bardu. Med lokalisering i hjertet av bygda har du med ett et helt annet utgangspunkt både for arbeid og for tilgjengelighet for publikum. Og fra kontorvinduene ser du rett bort til kirka.

– Her på menighetskontoret er det mange ulike oppgaver som skal ivaretas for kommunen, og folk skal bestandig føle seg velkommen hit til oss. Vi har alltid kaffe på kanna, smiler hun.

Hjullaster

Den ærverdige kirka fra 1829 består kun av kirkerom. Derfor ble menighetshuset bygd for å romme andre aktiviteter. Siden innvielsen i oktober 1993 har de lyse, romslige lokalene i første etasje fungert som samlingssted etter kirkelige begivenheter og vært nyttet til både konserter og minnesamvær. I kjelleren har det vært barnehage, mens menighetskontoret har vært noe oppdelt – med en hovedadministrasjon i servicebygget ved siden av rådhuset. Et par uker før jul var den store flyttesjauen – og nå er alt omsider kommet på plass – 25 år etter at huset egentlig ble tatt i bruk. Kommunen har vært en god støtte og bevilget 500.000 til de nye lokalene, forteller Lunde.

– Og under selve flyttingen fikk vi hjelp av en som måket snø med hjullaster: Han tok den tunge safen i skufla og kjørte den hit ned for oss! Ellers hadde vi nok aldri greid å fått den med oss!

Språkkafé

Menighetshuset er dessuten et levende hus: Her har det i to år vært arrangert språkkafé annenhver tirsdag i måneden i regi av diakoniutvalget.

– På tirsdagene er det gjerne besøkende fra Setermoen mottak og fra flyktningetjenesten, men alle er velkomne hit. Et slikt tilbud er viktig også for menigheten, sier Lunde.

Uavhengig av trossamfunn og religiøs tilhørighet har et menighetskontor oppgaver og funksjoner som de fleste stifter bekjentskap med gjennom livsløpet.

– Dette er et bygg i sentrum som folk skal kunne oppsøke, og vi tror det er godt for bygda å ha et slikt hus. Vi opplever at kirka har en stor plass i Bardu-samfunnet vårt, og vi skal være en god støttespiller i for dem som trenger oss, sier Kjersti Lunde.