80-årsjubileum for kirka

Brøstad kirke ble innviet i 1937 – og har dermed hatt et jubileumsår i 2017.

jubileum: Brøstad kirke ble innviet i 1937 og har således kunne markere sitt 80-årsjubileum i 2017. Begge foto: Arne Ivar Hanssen  Foto: Arne Ivar Hanssen

interiør: Døpefonten i Brøstad kirke, laget i sin tid av Bersvend Toresen.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Den 4. januar 1920 ble det avholdt et møte på Brøstad skolehus. Der ble det flertall om å føre opp et forsamlingshus på nordre innland. Tanken modnet, og i 1923 var det generalmøte. Da hadde biskopen stilt 3.000 kroner til disposisjon på den betingelsen at huset ble oppført som bedehuskapell. I 1925 ble Brøstad kirkeforening stiftet og den første arbeidskomiteen valgt.

Byggekomité

Arbeidskomiteen bestemte at kapellet skulle bygges ved Brøstad hjelpekirkegård. I 1930 var en byggekomité på plass, og Bersvend Toresen fra Elvevold og Martin Jakobsen tegnet nybygget. Den 23. mai 1936 startet arbeidet, og da gikk det raskt, for allerede året etter stod kapellet ferdig. Da ble samtidig kirkegårdens støpul revet og klokken hengt opp i det nye kirketårnet. Totale byggekostnader hadde vært 11.500 kroner.

Søndag 10. oktober 1937 ble bedehuskapellet innviet av konstituert biskop Krohn-Hansen. Han var assistert av sogneprest Svendsen, og det blir faktisk antatt at vel fem hundre var til stede på denne første kirkesøndagen på Brøstad.

Giverglede

Til kapellets 50-årsjubileum i 1987 ble det gjennomført en større restaurering. Det opprinnelige tårnet ble revet slik at kirka kunne forlenges, og det nye tårnet ble satt midt på den østlige langveggen sammen med hovedinngangen. Utvidelsen var for øvrig prosjektert av Ottar Holtermann. I tilbygget ble det nytt kjøkken, menighetssal og toaletter, mens kirkeskipet fikk ny himling og panel. De dørene som før hadde skilt koret fra salen, ble fjernet, og benkene ble byttet ut med stoler trukket i rødt stoff.

Brøstad kirke har fått oppleve mye giverglede: Til restaureringen i 1987 ble det gitt over 350.000.

Fra kapell til kirke

I 1998 overtok Dyrøy menighet kapellet vederlagsfritt fra Brøstad kapellforening, og bygget fikk da sitt nåværende navn Brøstad kirke. Rommet bak galleriet i kirka, som hadde stått uferdig siden ombyggingen i 1987, ble omsider innredet i 2001 og omgjort til ungdommens eget rom. Det har siden da hett «Håkonshallen», oppkalt etter presten Håkon Augdal, som sammen med Torstein Høgmo hadde vært pådriver for å få ungdomsrommet.