Går gjennom årets bøker

Fredag 8. desember settes fokus på litteratur for barn og ungdom som er utgitt i år.

BOKFEST: Biblioteksjef Kristin Strand Iden med noe av bøkene for barn og ungdom som er utgitt i år. Fredag 8. desember står denne litteraturen i sentrum på Lenvik Bibliotek, som blant annet får besøk av representanter for Barnebokforum.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Det opplyser biblioteksjef Kristin Strand Iden ved Lenvik Bibliotek, som også kan fortelle at arrangementet avvikles på dagtid og har gratis inngang.

– IBBY Norge er den norske avdelingen av IBBY, som er en forkortelse for International Board on Books for Young People, som har som hovedmålsetning å gi opplysning om barne-og ungdomslitteratur over landegrensene, forklarer biblioteksjefen.

Fra denne organisasjonen stiller flere representanter.

– Norsk Barnebokforum benyttes som en sakkyndig instans blant annet av utenriksdepartementet. Det er også dette forumet som nominerer norske kandidater til Hans Christian Andersen Awards.

Fra A til Å

På Barnebokforumet tar man for seg årets utgivelser for unge fra A til Å.

– Man begynner med det første barn leser, nemlig billedbøker. Dette snakker Anne Schäffer om. Etter det tar Gjertrud Øvland for seg barnebøker. Ragnhild Malfang setter fokus på typiske ungdomsbøker, mens Gjertrud Øvland fokuserer på faktabøker. Men før disse to slipper til skal Ragnhild Malfang holde et formidlingsforedrag og Edel Olsen snakke om samisk litteratur.

Det vil også være lagt inn en lunsj i programmet der man kan beskue en utstilling bestående av samtlige bøker for barn og unge som er utgitt inneværende år.

Målgruppe

– Hovemålgruppa for dette arrangementet er alle som jobber med barn og ungdom, og de som jobber med litteratur. Det vil si de som jobber i barnehager, lærere i barne- og ungdomsskoler og bibliotekarer og bokhandlere. Men det er åpent for alle som er interessert i komme, understreker Iden.

Biblioteksjefen påpeker at man om ønskelig ikke behøver å være med i hele opplegget.

– Man kan velge ut det man ønsker å være med på. For eksempel vil trolig foredragene om barnebøker være mest interessant før lærere i barneskolen, mens ungdomslitteratur trolig er mest aktuelt for lærere i ungdomsskolen. Likevel vil jeg anbefale at man får med seg mest mulig. Vi har avviklet Barnebokforum før, noe som har vært en særdeles interessant og lærerik opplevelse.