Vil skape et møtested for kultur og næring

Arvid Hanssen-festivalen vil skape en arena der kultur og næringsliv kan møtes.

SJEFEN Kulturssjef Karin T. Olsen, som også har hovedansvaret for Arvid Hanssen-festivalen, ønsker at den skal være et utstillingsvindu for kunst- og kulturuttrykk som har sin opprinnelse i Nord-Norge.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

Uansett hvor mye du har på kontoen er du fattig uten kultur- opplevelser

Karin T. Olsen, festivalsjef

MUSIKKTEATER Musikkteatret «Johanne Nielsdatter - Dømt til å brennes» er satt opp i Kulturhuset på Finnsnes fredag 10. november under Arvid Hanssen-festivalen. 

SANGBOKBASERT Vokal Nord med hittil ukjente gjestesolister gjør konserten «Nordnorsk Sangbok» i Kulturhuset på Finnsnes lørdag 11. november.  Foto: Vokalnord.No

SEKSTETT Arctimus Sekstett kan man oppleve på kulturhuset søndag 12. november. Det er også festivalens avslutningsinnslag.  Foto: iTromsø

Arvid Hanssen-festivalen
 • Torsdag 9. november:
 • «Mørketidsfolk» (Kulturhuset)
 • «Kunst & Kultur Utenfor Allfarvei» (Biblioteket)
 • Fredag 10. november:
 • Lunsjkonserten «Nord» (Biblioteket)
 • «Johanne Nielsdatter - Dømt til å brennes» (Kulturhuset)
 • Lørdag 11. november:
 • Lunsjkonserten «Er kjærleik verdt ein song» (Fruene på Torget)
 • «Nordnorsk Sangbok» (Kulturhuset)
 • «Aften på Byen Bistro» (Byens Bistro)
 • Søndag 12. november:
 • «Festkonsert» (Kulturhuset)
kultur

Dette innslaget er nytt av året, og har fått overskriften «Kortreist Kultur & Kunsten Utenfor Allfarvei», og er lagt til biblioteket i Kunnskapsparken torsdag 9. november. Samme dag som festivalen åpner.

Inspirasjon

– Dette skal være et inspirasjonsforedrag der mennesker med ulike ståsteder kan møtes. Blant annet ser vi for oss at det skal være et møtested for representanter fra kulturliv og næringsliv. En dialog mellom dem tror vi vil være fruktbar, og kanskje bidra til å skape noe nytt. Foredragsholdere her er Veronica Melå og Arnfinn Johansen, forklarer kulturhussjef Karin T. Olsen ved Kulturhuset på Finnsnes, som også har hovedansvaret for Arvid Hanssen-festivalen.

Karin T. Olsen er opptatt av at det skal skje noe også på dagtid under festivalen.

– Lunsjkonserter er blitt veldig populært, og i år har vi to av dem. Den første er lagt til biblioteket fredag 10. november. Der gjør Trine Strand med musikere konserten «Nord». Den andre er lagt til Fruene på Torget dagen etter, der opptrer Lise Løvland og Per-Theodor Haugen med musikkteatret «Er kjærleik verdt ein song».

Åpner

Åpningsinnslaget på Arvid Hanssen-festivalen har fått tittelen «Mørketidsfolk», og er lagt til Kulturhuset på Finnsnes.

– Dette er et kunst- og musikkprosjekt der både norske og russiske barn medvirker. Det vil si at det både vil være en forestilling og en utstilling. Produsent for dette er Odd-Halvdan Jakobsen.

Karin T. Olsen er også opptatt av at festivalen skal være et utstillingsvindu for kunst- og kulturuttrykk som har sin opprinnelse i Nord-Norge.

– Vi har alt for lett for å tiljuble det som er skapt andre steder i stedet for å løfte opp det vi selv har. Med det oppnår vi ingen utvikling, og hvis vi ikke selv viser fram kulturen vår er det ingen andre som gjør det. Tar man bort alt annet er det bare kulturen igjen. Den er livsviktig for å skape utvikling og trivsel. Uansett hvor mye du har på kontoen er du fattig uten kulturopplevelser, understreker festivalsjefen.

Også Byens Bistro er arena for noe av det som skjer under Arvid Hanssen-festivalen.

– Lørdag 11. november avslutter vi med et innslag som vi har kalt «Aften på Byens Bistro». Der vi først får en opptreden med Jan Arvid Johansen, før vår egen Tom R. Johansen entrer podiet og gjør sine ting.

Avslutter

Arvid Hanssen-festivalen avsluttes i år med en festkonsert med Arctimus Sekstett i kulturhuset.

– Dette er en konsert som jeg absolutt vil anbefale. Arctimus Sekstett har med seg mezzosopranen Tora Augestad i en konsert som bobler over av vellyd, lidenskap og humor, og som er et verdig punktum for en festival som jeg synes har et godt program.

Arvid Hanssen-festivalen er i år for første gang støttet av Norsk Kulturfond.

– Det tar vi som anerkjennelse på at det vi driver med også blir verdsatt fra det hold. Det vi får av økonomisk støtte derfra er ikke et veldig stort beløp, men likevel veldig viktig for oss. Det er en stor fjær i hatten for oss å kunne skrive at vi er støttet av Norsk Kulturfond på våre nettsider og plakater, understreker Karin T. Olsen.