- Ikke vært flink nok til å stikke oss frem

Folkedanslaget Gisund Leikarring mener at det de driver med kan være av interesse for flere enn dagens medlemmer.

Musikk: Gisund Leikarring har egne musikere som også spiller når folkedanslaget øver i lokalene til den tidligere ungdomsskolen på Silsand. Foto: Gunder Gabrielsen  Foto: Gunder Gabrielsen

Jeg tror ikke vi har vært flinke nok til å stikke oss fram, og at vi derfor er litt usynlig for en del mennesker

Gunder Gabrielsen

Trio: Instruktør Toril Nordgård Eriksen (tv) sammen med gunder Gabrielsen og Sissel Rabben Berntsen i Gisund Leikarring. Foto: Reidar Ingebrigtsen  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Gunder Gabrielsen har vært medlem i Gisund Leikarring i sju år.

– Jeg tror at vi ikke har vært flinke nok til å stikke oss fram, og at vi derfor er litt usynlig for en del mennesker. Jeg tror også at det er noen der ute som er interessert i det samme som oss, og dermed kan tenke seg til å bli medlem i leikarringen vår, sier Gabrielsen.

Han oppfordrer disse til å møte opp på øvingen Gisund Leikarring har i den tidligere ungdomsskolen på Silsand i kveld.

– Vi øver hver torsdag, men kveldens øving består av mer kos og mindre instruksjon enn de andre.

Gisund Leikarring er tilknyttet Noregs Ungdomslag, og har i dag 32 medlemmer. Av disse er det en slags hard kjerne på 20 mennesker som møter opp på det meste.

– Gisund Leikarring ble etablert i 1986. For en tid tilbake hadde jeg ansvaret for to barnegrupper i leikarringen. Dessverre har vi ikke slike barnegrupper med i dag, forklarer Toril Nordgård Eriksen.

Hun har vært med helt siden oppstarten, og er en av instruktørene i Gisund Leikarring.

– Dere vil vel ha med flere unge mennesker?

– Ja, for all del. Vi vil ha unge og voksne og eldre, alle som ønsker å være med. Man behøver ikke å kunne noe som helst for å bli medlem, det er vår oppgave å gi opplæring og instruksjon i det vi driver med.

Danseglede

Toril Nordgård Eriksen understreker at det er danseglede og inkludering det fokuseres på i Gisund Leikarring.

– For oss er det viktigste at våre medlemmer synes at det vi holder på med er gøy. Prestasjonsnivå og slike ting kommer i andre rekke.

Eriksen minner også om at det de driver med ikke bare er dans og musikk.

– Vi er også tradisjonsbærere som er med på å holde liv i og utikle en viktig del av den norske kulturarven som folkemusikk og folkedans er.

Sissel Rabben Berntsen understreker at man ikke behøver å komme parvis på øvingene til Gisund Leikarring.

– Selv kommer jeg helt alene da min mann ikke er medlem. Den dansen vi driver med er jo ikke pardans, ofte danser flere sammen. Noen ganger veldig mange. Man holder seg også yngre ved å danse, da man både må bruke hodet og kroppen. Og selvsagt er det også en flott måte å trimme og holde seg i form, påpeker hun.

Bygda danser

Bygda dansar er et folkedansprosjekt som er utviklet av stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans. Bygda dansar blir drevet av Norsk senter for folkemusikk og folkedans. I en tre-årig periode får en stor gruppe ungdommer i hvert fylke intensiv opplæring i deres lokale folkedans. Opplæringen har som formål å løfte dem til et tilnærmet profesjonelt nivå både som individualister og ensemble.

– Dette er jo ikke vårt prosjekt, men vi kan hjelpe til med tilrettelegging og lokaliteter for ungdommer som ønsker å delta i dette prosjektet, forklarer Gunder Gabrielsen. Han minner til slutt om at Gisund Leikaring også arrangerer turer med innlagte opptredener for medlemmer som ønsker å være med på dette. Men at dette er helt frivillig.