Storkoret leverte varene under festspillene

Ung Kirkesang jobber for at deres store barne- og ungdomskor skal ha faste opptredener under Festspillene i Nord-Norge.

KORISTER: Opplagte og spøkefulle sangere i barnekoret Vennekoret sammen med sin dirigent Fredrik Lantz. Fra venstre Nora Tevik (10), Ingeborg Stensland (9), Helle Størmer Jakobsen (10) og Hannah Aasnes Lantz (10). Alle har på seg t-skortene de fikk av Ung Kirkesang, og som ble brukt på opptreden deres.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

En veldig fin opplevelse, bortsett fra at vi måtte stå forferdelig tidlig opp

Nora Tevik, korist i Vennerkoret

FESTIVALKOR: Et utsnitt av det store festspillkoret fra deres opptreden i Harstad forrige helg.   Foto: NRK

kultur

Det opplyser kantor Fredrik Lantz, som foruten jobben som organist i menighetene i Evenes og Tjeldsund også er dirigent for hele seks kor. Deriblant barnekoret Vennekoret i Sørreisa. Sju sangere fra dette koret ble plukket ut til å delta i det store barne- og ungdomskoret som blant annet medvirket i den tradisjonelle gudstjenesten i Trondenes kirke søndag 25. juni. En gudstjeneste som alltid sendes direkte på NRK P1.

– Nå var det ikke jeg som hadde ansvaret for storkoret, det var det domkantor Gro Bergrabb som hadde. Men jeg må si at det vi fikk høre av storkoret både i radiogudstjenesten og opptredener det hadde ellers under oppholdet i festspillbyen Harstad var meget vakkert. Det samme ga artisten Lars Bremnes, som også var til stede på gudstjenesten, uttrykk for, sier Fredrik Lantz, som hadde med representanter fra to av kornene han leder til Harstad. Han tror at det er stor sannsynlighet for at de unge koristene kan reise tilbake til Harstad neste sommer.

Fast tradisjon

– Ifølge mine opplysninger jobber Ung Kirkesang, som er en organisasjon av, for og med korsangere i barne- og ungdomskoret knyttet tilmenigheter fra hele landet, for at opptredener av barne- og ungdomskoret skal bli en fast tradisjon under Festspillene i Nord-Norge. Det tror jeg at en så stor og tung og seriøs organisajon, med 330 kor som medlemmer, klarer å få til, mener Lantz.

– Hva er alderen på sangerne i dette storkoret?

– Alderen spenner fra ni til 17 år, og koret er selvsagt åpent både for gutter og jenter.

Når det gjelder alderen på sangerne i Vennekoret fra Sørreisa, så spenner den fra første til fjerde klassetrinn i barneskolen.

– Tallet variere fra 20 til 25 medllemmer. Nå er Vennekoret et rent jentekor, men vi ønsker også gutter i koret. Og vi har plass til mange flere enn 25 sangere, understreker Lantz.

Lange forberedelser

Vi snakket med fire av de i alt sju sangerne som medvirket i festspillkoret i Harstad. Alle synes at det hadde vært gøy.

– En veldig fin opplevelse, bortsett fra at vi måtte stå forferdelig tidlig opp, påpeker Nora Tevik.

– Hvor tidlig?

– Det kom en dame og vekket oss i sjutiden om morgenen.

Å være med i et stor storkor som dette krever også ganske mange forberedelser.

– En dag øvde vi i til sammen 12 timer, men det jo lagt inn noen pauser underveis. Da vi var ferdig ble det grillet, og vi hadde det veldig hyggelig sammen, forteller Helle Størmer Jakobsen.

– Fikk dere noen nye venner under oppholdet?

– Ja, jeg ble blant annet veldig godt kjent med en jente som heter Nora, altså det samme som meg, svarer Nora Tevik.

Fredrik Lantz er stolt av sine unge korister.

– Jeg må si at jeg synes at de tok øvingene og alt det andre de var igjennom under oppholdet i Harstad veldig seriøst. De gjennomførte hele løpet på en flott måte. Det står det respekt av når man er såpass unge som sangerne mine er, sier Lantz.

På et spørsmål om de har lyst til å delta på et lignende opplegg i Harstad under festspillene neste år svarer alle fire med et høyt ja.