Sju korister fra Sørreisa

Gir lyd til stort festivalkor

Sju sangere fra barne- koret «Vennekoret» i Sørreisa skal gi lyd fra seg i det store festivalkoret i Trondenes kirke førstkommende søndag.

KORISTER: Korets dirigent Fredrik Lantz sammen med de sju koristene som skal delta i det som kalles Ung Kirkesang under Festspillene i Nord-Norge. Privat Foto  Foto: Privat

Det vet jeg ikke, men det er nok et repertoar som passer innenfor rammen av en gudstjenste

Fredrik Lantz, kantor
kultur

Det opplyser kantor Fredrik Lantz, som er dirigent og kunstnerisk leder for barnekoret Vennekoret i Sørreisa.

– Mellom torsdag 22. og søndag 25. juni reiser sju sangere fra Vennekoret på Ung kirkesang sitt arrangement «Sangfest Nord» i Harstad. I Harstad møtes 70 barn og ungdommer for å synge, bli kjent og ha det gøy sammen, forklarer Lantz, som selv skal være med på ferden.

– Jeg har imidlertid ikke noe ansvar eller musikalsk rolle i dette prosjektet, det er det Ung Kirkesang som har, påpeker kantoren.

Storkor

De sju sangerene fra Sørreisa får også anledning til å synge sammen med et stort kor bestående av barn og ungdommer fra et ganske stort geografisk område.

– Dette koret består av sangere blant annet fra Bodø, Harstad samt flere steder i Nord-Norge. Og altså våre sju sangere fra Sørreisa.

Søndag 25. juni er gamle og ærverdige Trondenes kirke arena for storkoret.

– Da skal dette koret synge på Festspillgudstjenesten i Trondenes kirke. Dette er et tradisjonelt innslag i Festspillene i Nord-Norge, og gudstjensten blir hvert å direktesendt på P1 på NRK Radio. Så da får alle, også de som bor i Sørreisa, anledning til i hvert å høre hvordan det låter.

– Hvilket repertoar har koret i denne gudstjensten?

– Det vet jeg ikke, men det er nok et repertoar som passer innenfor rammen av en gudstjeneste.

Nytt arbeidssted

Fredrik Lantz har sluttet som kantor i Salangen menighet, og er nå tilsatt som organist i menighetene i Evenes og Tjeldsund.

– Jeg er en ukependler som bor hjemme i helgene, men tilbringer arbeidsdagene i en leilighet nær arbeidsstedet, forklarer Fredrik Lantz.