Folkedans og musikk fra flere land

Musikk og dans fra flere land er bakt inn i forestillingen «Flere Farger Finnsnes».

AKTØRER: Fra venstre bak Steinar Steffensen, som er en kulturskolepedagogene som deltar i forestillingen, sammen med kulturhussjef Karin T. Olsen og Sindre Sandvik. Foran danser og danseinstruktør Gerd Kaisa Vorren.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

VOKAL: Sangtalentet Mia Solset Malik er en av sangeren i forestillingen.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

MEDVIRKER: Benjamin Olsvik Nilsson på djembe og Bavi Dlsher på saz. Sistnevnte er et tyrkisk-kurdisk folkeinstrument.   Foto: Kulturskolen i Lenvik

MEDVIRKER: Artisten Lena Jinnegren er både musikalsk ansvarlig samtidig som medvirker i selve forestillingen.  Foto: Bente-Lill Dankertsen

kultur

I likhet med barnekonserten med Roy-Frode Løvland er også dette innslaget i Barnas Verdensdager lagt til fredag 16. juni, med den forskjellen at det avvikles på kveldstid i storsalen i Kulturhuset på Finnsnes. Pianopedagog Sindre Sandvik er prosjektleder for «Flere Farger Finnsnes», som er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Kulturskolen i Lenvik, Senter for Læring og Integrering, Heimly Mottakssenter, Link Gibostad og Senja videregående skole i Finnfjordbotn. Sandvik har søkt og fått eksterne midler til prosjektet, der profesjonelle og amtører fra flere land medvirker. Artisten Lena Jinnegren er musikalsk ansvarlig, mens man har hentet inn den profesjonelle danseren Gerd Kaisa Vorren, som er datteren til Ragnar Olsen, som danseinstruktør.

– Selv om både Lena Jinnegren og Gerd Kaisa Vorren har en rolle som instruktører medvirker de også i selve forestillingen. Jinnegren får vi blant oppleve i samspill med den syriske gitaristen og musikeren Ibrahim Sulaimany, forklarer Sindre Sandvik.

Utrolig spennende

Gerd Kaisa Vorren beskriver arbeidet med forestillingen som utrolig spennende.

– Å jobbe med så mange ulike danser fra ulike land er både interessant og utfordrende. Men ett fellestrekk har folkedansen i alle land, og det er at den sitter i ryggmargen til alle som utøver den, påpeker Vorren, som sier at både faren og moren tar turen fra Tromsø for å se forestillingen.

Verken hun eller Sandvik vet nøyaktig hvordan det endelige resultat kommer til å bli.

– Veien blir så til de grader til mens man går, og slik har det vært siden vi startet prosjektet. Folk kommer og går, så vi kan ennå ikke med sikkerhet si hvor mange som vil deltar i forestillingen. Men at det blir en hel del er nok ganske sikkert, sier Sandvik. Han benytter sjansen til å takke Kulturskolen i Lenvik.

– At vår rektor Cato Simonsen velsignet prosjektet ved å gi oss sjansen til å starte det står det respekt av. Han stolte altså på at vi kom i mål med det.

Eksterne midler til prosjektet er i hovedsak blitt gitt av Kulturrådet, Norsk Kulturskoleråd og Kultur i Troms.

Lokale aktører

Konseptet «Flere Farger», som ble til andre steder i Norge, tar blant annet sikte på å fange opp barn og unge i en forestillingen der kulturer fra ulike land møtes.

– Vi er de første i denne landsdelen som gjør dette prosjektet, påpeker Sandvik. Han har også fått en hel del unge talenter fra .

– Blant disse kan jeg nevne Patrick Holmstad, Mia Solset Malik, Helga Foshaug Fredriksen, Mia Synnøve Moldsvor, Maria Kildahl Kristoffersen.

Også pedagoger ved Kulturskolen i Lenvik stiller opp.

– Cato Simonsen gir vi fri denne gangen, han har mange jern i ilden, så det er meg på tangenter. Ellers medvirker blant annet Steinar Steffensen, Håvard Sandnes, Kenneth Møller og Jonas Karlsen fra Sørreisa.

– Hvor lenge tror du denne forestillingen kommer til å være?

– Omlag en time, vi har ikke tenkt å holde folk på kulturhuset hele kvelden. Vi håper jo at flest mulig kommer, og er nesten like spent som publikum på hvordan forestillingen blir.