Preben skal hjelpe rusmisbrukere på veien videre

Artisten Preben Rydningen skal lede et nytt tiltak på Frivilligsentralen i Lenvik som heter «Veien Videre».

FREDAGSVERT Musikeren Preben Rydningen skal lede tiltaket «Veien Videre», der målgruppa er rusmisbrukere, på Frivilligsentalen i Lenvik.  Foto: Byråfoto

kultur

Det opplyser daglig leder Tommy Myklebust ved Frivilligsentralen i Lenvik.

– For det første vil jeg understreke at vi både er glade og stolte for at en artist og musiker av et slikt format som Preben Rydningen har sagt ja til dette. Han er jo som kjent også en artist som har slått igjennom i utlandet, påpeker Myklebust.

– Hva slags prosjekt er dette?

– Det er et prosjekt som vi har søkt helsedirektoratet og fått midler til å gjennomføre. Vi kaller det for «Veien Videre», og det er rettet inn mot rusmisbrukere. Som navnet henviser til så er det fra vår side et forsøk på å gi og vise mennesker som er i en vanskelig situasjon en vei videre i livet. Preben Rydningen skal lede det på dagtid på fredager ut året. Ferier og slikt trukket i fra.

Når dypt

– Hvordan skal dette konkret gjennomføres?

– Gjennom livsutfoldelse, kreativ skapning og musikk. Musikk er jo en svært viktig ting i alles liv som når dypt og rører noe i oss alle. Det skjer noe med oss når vi lytter til musikk.

– Hvorfor valgte dere akkurat Preben Rydningen?

– For det første siden han er musiker, men også fordi han er et veldig sympatisk menneske som passer til dette. Som musiker har han jo også sett og erfart at rus også er noe som er ganske vanlig å ty til i musikkmiljøer. Han har opplevd mye og har en erfaring som ikke alle andre har. Han får selvsagt betalt for jobben, men det er langt fra noen direktørgasje.

– Dere vil selvsagt at flest mulig skal benytte seg av dette tilbudet?

– Det er klart, og det vil skje innenfor veldig trygge og gode rammer, slik vi vektlegger at alt som skjer på frivilligsentralen skal være.

Trenger frivillige

I tillegg understreker Tommy Myklebust at de trenger frivillige til andre sysler i dette opplegget.

– Der er vi primært ute etter mennesker som ikke selv er rusmisbrukere, og som kan hjelpe til med andre aktiviter vi ønsker å tilby rusmisbrukerne som kommer.

Frivilligsentralen i Lenvik holder til i første etasje i Bo- og Aktivitetssenteret på Finnsnes.