Kunsten å ha et sunt hjerte

Foredraget som professor Maja-Lisa Løchen holder på Lenvik Bibliotek førstkommende torsdag er ikke beregent for hjertespesialister.

FOREDRAG Fra venstre bibliotekerne Sigrid Stangnes og David Wulff Sæther sammen med biblioteksjef Kristin Strand Iden på Lenvik Bibliotek, som inviterer til et foredrag om å bevare er sunt hjerte hele livet førstkommende torsdag 23. mars i lokalene til biblioteket. 

FOREDRAR Professor Maja-Lisa Løchen holder foredraget om kunsten å ha et sunt hjerte. 

kultur

Maja-lisa Løchen er professor i forbyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. I tillegg er hun også overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved Universitetsykehuset Nord-Norge.

– Foredraget er helt gratis, og det samme er den enkle bevertningen. Men siden det denne gangen handler om et sunt hjerte er det kanskje best vi bytter ut kakene med grønnsaker eller frukt, påpeker bibliotekar Sigrid Stangnes ved Lenvik Bibliotek. Hun understreker at dette er et foredrag for vanlige mennesker.

– Medisinsk personell må gjerne komme og høre på henne, men dette er ikke et fordrag som primært er bergegnet for fagpersonell. Maja-Lise Løchen formidler den store kunnskapen hun har på dette området på en meget lettfattelig og interessant måte, så alle vil ha et stort utbytte av dette foredraget.

Forebygging

Foredraget inngår som et ledd i det man kaller Folkehelsebiblioteket, som er et prosjekt biblioteket selv har tatt initiativ til. Dermed kan man vente seg flere foredrag der helse er hovedtemaet.

– Hjertet er jo en veldig viktig del av oss, som vi er helt avhengig av for å kunne fungere på en skikkelig måte. Maja-Lisa Løchen er en autoritet på området som også har utgitt bøkene «Kvinnehjerter» og «Kaotiske hjerter». Hun kan blant annet fortelle at det er ganske stor forskjell på symptomene blant kvinner og menn, forklarer Stangnes.

Ny kunnskap

Fordraget har overskriften «Sunt hjerte - hele livet», og som rimelig er tar fordragsholderen også opp teamet forebygging.

– Hun vil snakke om hva vi selv kan gjøre for å forebygge, og her tar hun for den nyeste forskningen og kunnskapen som er på dette området.

Foredraget skal vanlig være i lokalene til biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes.

– Vi setter ut stoler og bord, og de fleste pleier å komme en stund før foredragene begynner slik at de får tid til snakke sammen og drikke kaffe før foredragsholderne tar ordet. Så her er det bare å møte opp til en interessant og lærerik stund på biblioteket torsdag kveld, sier Sigrid Stangnes.