- Kom og hør en viktig del av historien

Førsteamanuensis Rune Blix Hagen snakker om reformasjonen på Lenvik bibliotek førstkommende torsdag 23. februar.

SAMARBEIDER: Midt-Troms Museum og Lenvik bibliotek, her representert med biblioteksjef Kristin Strand Iden og konservator Truls Nilsen , går sammen om å arrangere et foredrag om de protestantiske reformasjonsprosessene som startet for 500 år siden.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

FOREDRAGSHOLDER: Førsteamanuensis Rune Blix Hagen.  Foto: Foto: iTromsø

kultur

Biblioteksjef Kristin Strand Iden ved Lenvik bibliotek synes at temaet for foredraget er interessant.

– Det er en viktig del av historien – og noe som har betydd mye for ettertiden – dette foredraget handler om. Jeg synes også at det er flott at vi har klart å få en så kompetent fagmann på dette området til å komme og holde dette foredraget, sier hun.

– Denne høsten skal reformasjonsjubileet markeres over store deler av verden. Det er i år nøyaktig 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sin kritikk av avlatshandel, forestillingen om skjærsilden og flere andre ting han mente var ukristelige ved den katolske kirken i Europa. Dette skjedde 31. oktober 1517, og ble startskuddet for de protestantiske reformasjonsprosessenene som raskt fikk fotfeste flere steder i Europa, forklarer konservator Truls Nilsen ved Midt-Troms Museum.

Dramatisk

Den katolske kirken på sin side møtte kritikken med det som er blitt omtalt som motreformasjoner.

– Det skjedde mye dramatisk i kjølvannet av Luthers utspill. Religionskriger, borgerkriger og store samfunnsmessige endringer som også fikk stor betydning for landene i Nord-Europa, påpeker Nilsen.

Foredragsholder

Foredraget skal holdes av Rune Blix Hagen, som er førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Forskningen på reformasjonen og motreformasjonene har vært svært omfattende de siste tiårene. Når Hagen har sagt ja til å holde dette foredraget betyr det at vi har fått en kapasitet på området. Han er i tillegg til å være en dyktig historiker og forsker også en person som er veldig god på formidling av informasjon gjennom foredrag. Derfor kan vi vente oss et spennende og interessant fordrag i lokalene til Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken på Finnsnes torsdag kveld.

– Koster dette fordraget noe?

– Ja, en svært liten og nærmest symbolsk sum for voksne som museet pleier å ta, mens det er gratis for barn. I tillegg vil det være enkel bevertning, så dette kan alle delta på.