Ukens innsender er redd for å bli sett på som svak, umoden og uprofesjonell. Ukens innsender er redd for å bli sett på som svak, umoden og uprofesjonell. Foto: Shutterstock

Fremstår man som uprofesjonell hvis man gråter på jobb? Dette mener jobbeksperten.