Dette er snarveien til øyelege-sjekk

På Brillehuset Bardufoss har de tatt i bruk en ny digital tjeneste i samarbeid med Eyecheck system. Denne skal gi kortere ventetid for kunder som trenger sjekk av øyelege, samt lette trykket på pressede helsetjenester.

foto
DIGITAL TJENESTE: En ny digital tjeneste skal gi kundene på Brillehuset Bardufoss kortere ventetid dersom de må vurderes av øyelege. Foto: Kariann Bjørnerøy/Folkebladet Marked
Annonsørinnhold produsert av iNord

Optiker og daglig leder på Brillehuset Bardufoss, Jon Steinar Olsen, forklarer nærmere:

– Alle vi optikere henviser kundene våre til øyelege dersom det er mistanke om øyesykdom. Det har foregått ved at vi har sendt brev, eller har ringt i akutt-tilfeller, sier han.

– Det er lang ventetid hos øyeleger, altså er det viktig at vi optikere henviser de som er syke, men ikke «overhenviser».

Samarbeid med Eyecheck

Eyecheck, som Brillehuset Bardufoss har inngått samarbeid med, beskriver seg som «et digitalt bindeledd mellom optiker, pasient og øyelege». Dette skal gjøre kommunikasjonen mellom optikere og øyeleger enklere, noe som skal komme øyepasienter i Norge til gode – uansett hvor de bor.

Ved hjelp av et komplett, digitalt verktøy for å stille presise diagnoser, mener Eyecheck at de kan spare samfunnet for unødvendige helseutgifter, redusere ventetid, gi pasientene direkte svar fra øyelege, og gi optikerstanden direkte tilgang til øyelegekompetanse.

– Vi har kjøpt inn en del utstyr, og kan med det utveksle bilder og resultater. Dersom jeg har en kunde innom, og vurderer at vedkommende burde sjekkes av øyelege, kan jeg sende informasjon, bilder og scanninger direkte til Eyecheck. De vil vurdere informasjonen de har fått, og i løpet av tre dager vil de ta kontakt med kunden og orientere om hva de har funnet, forteller Olsen.

foto
EYECHECK: Brillehuset Bardufoss har inngått samarbeid med Eyecheck, som beskriver seg som «et digitalt bindeledd mellom optiker, pasient og øyelege». Foto: Kariann Bjørnerøy/Folkebladet Marked

Raskere svar

På denne måten kan kundene få svar på hva som eventuelt feiler dem, uten at de først må stå i kø for å komme til øyelege.

– Resultatet av vurderingen kan selvsagt være at man uansett må henvises videre til en fysisk sjekk på klinikk, men det kan også være at man ganske enkelt trenger medisiner fra apoteket. I andre tilfeller er vurderingen at man kan se an situasjonen, og komme tilbake til ny sjekk om en stund, sier Olsen.

Den nye digitale løsningen sørger altså for at man slipper å gå i lang tid å vente på svar, og den kan også sørge for at man slipper å stå i lang kø til fysisk sjekk, når svaret på problemet kan være så enkelt som et legemiddel fra apoteket.

– På denne måten kan vi også hjelpe systemet ved å «luke ut» noen av overhenvisningene til klinikkene i Troms, som allerede har lange køer, sier Olsen.

foto
LANG ERFARING: Jon Steinar Olsen på Brillehuset Bardufoss har lang erfaring som optiker, og har drevet egen butikk siden 80-tallet. Foto: Kariann Bjørnerøy/Folkebladet Marked

Erfaren optiker

Jon Steinar Olsen har vært lenge i optikerfaget, og har drevet egen butikk siden 1983. Brillehuset Bardufoss opprettet han i 2000, og i dag er det han og kona Anne som driver butikken alene.

– Men til sommeren kommer en kollega flyttende til Bardufoss, og da blir vi to optikere på Brillehuset. Det er det behov for, mener Olsen.

Han opplever det som svært positivt at kundene hans nå kan få svar innen kort tid, dersom de har plager, eller frykter at de har noe galt med øynene.

– Det opplever vi at kundene våre er veldig fornøyde med! Vi gjør jo stort sett det samme som vi har gjort hele tiden her på Brillehuset Bardufoss. De fleste kommer inn fordi de trenger nye briller, men iblant ser vi også at det er noe annet. Forskjellen nå er at kundene får avklart dette mye raskere enn tidligere.

foto
FYSISK SJEKK: Det digitale tilbudet erstatter ikke alltid en fysisk sjekk hos øyelege, understreker optiker Jon Steinar Olsen. Foto: Kariann Bjørnerøy/Folkebladet Marked

Erstatter ikke alltid fysisk sjekk

Jon Steinar Olsen understreker at det nye digitale tilbudet ikke erstatter fysisk sjekk hos øyelege i alle tilfeller.

– Har man for eksempel grå stær, så vil man måtte stå i kø for en operasjon, sier han.

– Allikevel vet vi at det for mange er mye smidigere med denne nye tjenesten, og at klinikkene også får bedre kapasitet ved at en del kan avklares digitalt. Det er vi veldig fornøyde med!

Brillehuset Bardufoss har eksistert siden 2000, og drives av Anne og Jon Steinar Olsen. Butikken er med i landsdekkende c)optikk – Norges største sammenslutning av privateide optikerforretninger.

foto