Domstolsreformen reverseres:

– En viktig seier for hele Midt-Troms

På tross av rådene fra landets sorenskrivere vil den nye regjeringen reversere domstolsreformen som ble avsluttet så sent som i april. Det gir jubel både hos ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen og sorenskriver på rettssted Finnsnes, Frank Kjetil Olsen.

FORNØYD: Ordfører Tom-Rune Eliseussen og sorenskriver på rettsstedet Finnsnes, Frank Kjetil Olsen er fornøyd med at regjeringen nå reverserer domstolsreformen.  Foto: Ida Larsen

innenriks

Senja Tingrett ble slått sammen med Nord-Troms Tingrett og heter nå Nord-Troms og Senja Tingrett.

I Hurdalsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram onsdag går det fram at den nye regjeringen likevel vil reversere domstolsreformen. Begge partiene varslet før valget at de ville gå tilbake til den strukturen domstolene i Norge hadde før reformen til tross for protestene fra de berørte fagmiljøene selv.