Helsetilsynet med kritikk etter at pasient døde i Troms

Helikopterberedskapen ved Universitetssykehuset Nord-Norge får kritikk i to saker, en der en pasient døde og en annen der en pasient måtte gjenopplives.

UNN: Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.   Foto: Terje Pedersen / NTB

innenriks

Ifølge Nordlys kritiserer Statens helsetilsyn i en foreløpig rapport rutinene for hvordan kritisk syke og skadde pasienter fraktes til sykehuset.

I de to sakene fra juli i fjor ble anbefalinger fra legevaktleger i Nordreisa satt til side, og istedenfor helikopter ble bilambulanse brukt til å frakte pasientene med akutt blodforgiftning, noe Helsetilsynet konkluderer med at var feil avgjørelser.