Færre tror pandemien gir klimaeffekt

Stadig færre tror pandemien vil bidra til å redusere de globale klimautfordringene på både kort og lang sikt.

IKKE TRO: Folk har ikke tro på at pandemien gir noen permanent klimaeffekt, men et betydelig mindretall sier de vil ha like sterke tiltak mot klimaendringer som mot pandemien.  Foto: Terje Pedersen / NTB

innenriks

I mai svarte annenhver av de spurte i Norsk koronamonitor fra Opinion, 49 prosent, at korona har positiv klimaeffekt på kort sikt. Andelen har falt med 15 prosentpoeng siden mai i fjor.

– Pandemien har demonstrert at en hel verden raskt kan omstilles dersom vi må. Likevel tror stadig færre at pandemien blir et tilsvarende veiskille i håndteringen av klimautfordringene, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.