Mutert koronavirus påvist på Smestadhjemmet i Oslo – sju tilfeller funnet

Det er funnet sju tilfeller av mutert koronavirus på Smestadhjemmet i Oslo, opplyser Oslo kommune. Kommunen tror man har klart å stoppe videre spredning.

Smestadhjemmet i Oslo hvor det er funnet sju tilfeller av mutert koronavirus. Foto: Lise Åserud / NTB 

innenriks

Smestadhjemmet ba 22. januar Folkehelseinstituttet (FHI) om å analysere ti positive koronaprøver fra hjemmet. Nå er det klart at sju av de ti prøvene har den engelske covid-19 mutasjonen.

I en pressemelding opplyser Oslo kommune at det kan se ut som man har klart å stoppe videre spredning.

I pressemeldingen opplyses det at de fredag ba om at prøver fra Smestadhjemmet skulle analyseres for den engelske mutasjonen.

– Den dagen ble vi ble kjent med at en covid-19-syk medarbeider har en direkte link inn mot utbruddet som pågår i Nordre Follo, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Videre spredning

– I etterkant har fem beboere og to andre medarbeidere testet positivt for covid-19 på samme avdeling. Vi har fått bekreftet mutert virus på sju av de smittede, men antar nå at alle åtte ble smittet med det muterte viruset. Det tyder ikke på at det er spredning til andre beboere eller medarbeidere utover den ene avdelingen, sier Jagmann.

«Det ble innført omfattende smitteverntiltak umiddelbart, og det er gjennomført mer enn 1.500 tester på Smestadhjemmet siden 6. januar. Det ser ut til at man har klart å stoppe videre spredning av viruset», står det i pressemeldingen.

– Som ventet

– Dette er egentlig som ventet, sa folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg på spørsmål om de nye tilfellene på en pressekonferanse tirsdag.

Hun sier de fleste av prøvene går litt tilbake i tid, og at de dermed vet en del om hvordan det har utviklet seg videre.

– Og det blir avgjørende for vurderingen de nærmeste dagene av hva slags tiltaksnivå vi trenger – og en vurdering av hvor utbredt disse virusvariantene er nå.

Settes ikke i sammenheng

Ifølge Oslo kommune har det også vært smitte hos tre medarbeidere på andre avdelinger. Her settes ikke smitten i sammenheng med den engelske mutasjonen.

Jagmann sier at de i begynnelsen av januar så eksempler på at smitten spredte seg raskere inne på sykehjemmene enn tidligere i pandemien.

– Vi har derfor siden årsskiftet tatt høyde for at vi kan ha fått covid-19-mutasjonen inn på våre sykehjem. Vi har sendt prøver til FHI allerede fra 4. januar for fire sykehjem og har iverksatt en rekke tiltak for å stoppe smitteutbrudd.

– Svarene vi har mottatt, tyder nå på at det ikke er utbrudd som følge av det muterte viruset verken på Uranienborghjemmet eller Solvang helsehus. De sykehjemmene det er sendt inn prøver fra tidligere i januar og som vi ikke har mottatt svar på, nærmer seg friskmelding fra utbruddet som startet i begynnelsen av januar, sier Jagmann.