Oslo ser til Bergen når strengere koronatiltak vurderes

Byrådsleder Raymond Johansen varsler at det kan komme nye og strengere tiltak for å demme opp for økt koronasmitte i Oslo. 14 av 15 bydeler har rødt nivå.

Byrådsleder Raymond Johansen varsler mulige innstramminger for å bremse smitteøkningen i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB 

innenriks

– Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, sier Johansen (Ap) i en pressemelding.

Det er naturlig å se til Bergen og tiltakene som ble innført der for å få bukt med smitteutbruddet, bekrefter helsebyråd Robert Steen overfor NTB.

Det kan bety regler om at færre kan samles – maksimalt ti personer privat og 50 ved offentlige arrangement – samt innføring av at gjester skal legitimere seg på utesteder. I tillegg kommer mer hjemmekontor og færre besøk ved helseinstitusjoner.

– Det de har gjennomført av lokale tiltak når det gjelder gruppestørrelse og servering, ser ut til å ha hatt positiv effekt, sier Steen.

Kommunen har ikke tallfestet hva som skal til før en innskjerping eventuelt innføres. Men Steen sier de vil følge med på nysmitte og andel som tester positivt de neste dagene.

Mange dropper munnbind

Anbefalingen om munnbind i kollektivtrafikken videreføres også inntil videre. Det er ikke aktuelt med påbud, understreker Steen, men han er opptatt av å finne ut av hvorfor så mange ikke følger oppfordringen.

– Er det økonomi? Føles det kleint? Tenker man at anbefalingen bare varer i to uker, så det er liten vits i å kjøpe en pakke med 50 munnbind? Dette handler om kommunikasjon, informasjon og kunnskap. Det må vi jobbe med, sier han.

Smitte ved 20 skoler

Det er bekreftet smitte blant elever eller lærere ved 20 skoler, samt i tre barnehager. Sju av skolene er videregående skoler eller voksenopplæring, mens de øvrige er grunnskoler.

Ingen skoler eller barnehager har vært helt stengt i flere dager. De berørte skolene holder hjemmeundervisning for elevene som må sitte i karantene.

Johansen anmoder osloborgere om å ta mer ansvar. Han minner om at smittespredning også kan få konsekvenser for de kommunale tjenestene.

Høyeste smittetall siden april

Smittesituasjonen i Bergen har vakt mye oppmerksomhet de siste ukene, men Helsedirektoratet er nå mer bekymret for utviklingen i Oslo. Mens situasjonen ser ut til å flate ut i Bergen, er smitten stigende i Oslo.

Siste døgn er det registrert 68 nye koronatilfeller i hovedstaden. Smittetallene lå stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september, men i forrige uke steg tallet til 210. Det er det høyeste antall som er registrert i en enkeltuke siden april.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad lurer på om folk ikke helt forstår alvoret.

– Smittetallene er høye. Det er ikke usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i hele Europa dersom utviklingen fortsetter som nå, sier han til NRK.

Én av tre oppgir ukjent smittevei

Det er i gruppen unge voksne i 20- og 30-årene at smitten nå øker mest. Men det er også bekreftet 76 smittetilfeller blant barn og tenåringer i løpet av de siste to ukene.

Smitten kommer først og fremst fra familie og venner eller på arbeid, men én av tre oppgir at smittekilden ikke er kjent.

– Det er bekymringsfullt at smittesporingen ikke klarer å identifisere smittested for alle. Det kan bety at vi alle må bli mer oppmerksom på hvor vi ferdes, og hvem vi er sammen med, sier Steen.

Tester mange

Det har de siste ukene også vært smitte i små klynger, blant annet i kommunale boliger med tilrettelagte tjenester.

Til tross for økningen mener Johansen at kommunen har kontroll over situasjonen. Testkapasiteten er god, og ventetiden er på maksimalt én arbeidsdag. Det er også mulig å oppskalere testing hvis det blir nødvendig, påpeker han.

Forrige uke ble 10.000 personer testet, men det er kapasitet til å utvide antallet til 35.000 personer i uken, noe som tilsvarer 5 prosent av innbyggerne i Oslo.