Equinor har bestemt seg – vil investere i CO2-lager

Equinor, Shell og Total har tatt en investeringsbeslutning som kan bli første skritt på veien til et historisk gjennombrudd for CO2-rensing i Norge og Europa.

CO2-lagringsprosjektet Northern Lights skal fjernstyres blant annet fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix 

innenriks

Det er Northern Lights-prosjektet som nå får grønt lys fra de tre selskapene. Prosjektet går ut på å opprette et CO2-depot 2.500 meter under havbunnen på norsk sokkel. Der skal norske og europeiske CO2-utslipp injiseres og lagres permanent.

Planen for utbygging og drift, den såkalte PUD-en, er nå overlevert til Olje- og energidepartementet, skriver Equinor i en pressemelding.

– Dette unike prosjektet åpner opp for avkarbonisering av industri som har begrensede muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Det kan bli det første CO2-lageret for norsk og europeisk industri, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

Venter på myndighetenes godkjenning

Det er nå opp til regjeringen og Stortinget å avgjøre saken. Den endelige investeringsbeslutningen er det nemlig Olje- og energidepartementet som tar.

Avgjørelsen skal tas i samarbeid med berørte departementer og underliggende etater i løpet av 2020.

Ved en positiv investeringsavgjørelse kan driften av Northern Lights komme i gang i løpet av 2024.

– Behandlingen av utbyggingsplanen vil bidra til å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag når den skal vurdere gjennomføring av prosjektet. Dette skal etter planen skje i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Prosjektet må også godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

En dyr investering i norsk industri

Sammen med investeringsbeslutningen vil departementet legge fram kostnadsanslaget for hele karbonfangst- og -lagringsprosjektet.

Prislappen er allerede skyhøy. Bare første runde med investeringer vil koste 6,9 milliarder kroner.

Men prosjektet vil også skape sårt tiltrengte arbeidsplasser for norsk industri, fastslår Equinor, som anslår at 57 prosent av investeringene vil gå til norske leverandører.

I første fase regner Equinor med at 1,5 millioner tonn CO2 kan lagres årlig. Den totale lagringskapasiteten er 40 millioner tonn. Planen er at prosjektet skal være i drift i 25 år.

En eventuell fase to vil innebære ytterligere kapasitetsutbygging.

Europas nye sentrallager for CO2-utslipp

Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona mener høye kostnader ikke må komme i veien for utbygging av CO2-lagringsanlegg.

– Dette er en stor dag. CO2-fangst og -lagring er avgjørende for at vi skal lykkes i klimakampen, og i europeisk sammenheng er dette det viktigste Norge kan gjøre for å sørge for mindre CO2-utslipp, sier han til NTB.

Han mener at karbonfangst og -lagring er blant de tiltakene man kan ta for å redusere verdens karbonutslipp. Samtidig har Norge gode konkurransefortrinn som kan gjøre landet til en ledende markedsaktør på feltet. Dette inkluderer områder på norsk sokkel som er særlig godt egnet til utslippslagring og tilgang til relevant teknologi og erfaring fra oljevirksomhet.

Men for å oppnå dette må norske myndigheter være raskt ute med avklaringer og investeringene for å tidlig kunne inngå avtaler med europeiske kunder. Helst ser Hauge at en endelig avgjørelse legges fram ved neste statsbudsjett til høsten, eller krisepakken som presenteres i mai.

– Norge må gjøre sin industri konkurransedyktig og bære kostnadene knyttet til utbygging. Får vi dette på plass, kan det sikre viktige kunder til det som kan bli Europas nye sentrallager for CO2-utslipp, sier han.

CO2-fangst på Østlandet

Northern Lights-prosjektet involverer også karbonfangst ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og/eller fra Norcems sementfabrikk i Brevik.

Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen på Øygarden, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen.