Boligprodusenter bekymret for stort nyboligfall

Igangsettingen av nye boliger lå i juli 25 prosent under fjoråret og hele 41 prosent under i august, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, sier Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften ytterligere vil svekke tilførselen av nye boliger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

innenriks

– Selv om det erfaringsmessig kan være svingninger i boligtallene i sommermånedene, er vi bekymret over markant fall i igangsettingen, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Han sier salget lå 44 prosent over fjoråret for juli og 11 prosent under fjoråret for august.

– Oppsummert for perioden januar til august 2019 finner vi at salget av nye boliger er på nivå med samme periode i 2018. Men tilsvarende tall for igangsettingen viser 17 prosent nedgang sammenlignet med 2018, sier Jæger.

De siste tolv månedene er det solgt 27.406 boliger, og igangsatt 26.949 boliger her i landet.

Det er særlig svake tall for igangsetting av leiligheter, som går ned 27 prosent så langt i år, mens eneboliger og småhus faller henholdsvis 4 og 2 prosent.

– Vi ser at igangsettingen faller selv om salget holder seg stabilt. Det svekker også igangsettingen at bankene har økt kravet til forhåndssalg i nye prosjekter, sier Jæger.

Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil ytterligere svekke tilførselen av nye boliger, antar Jæger.

(©NTB)