Elvestuen åpnet ny nasjonalpark i Lofoten

Klima- og energiminister Ola Elvestuen (V) åpnet søndag den nye nasjonalparken «Lofotodden» ytterst i Lofoten.

Yttersiden av Moskenesøya i Lofoten er fra søndag nasjonalpark nummer 40 i Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

Nasjonalparken Lofotodden ligger langs hele yttersiden av Moskenesøya, helt ytterst i øygruppen i kommunene Moskenes og Flakstad. Foto: Martin-Lerberg.Fossum / Klima- og miljødepartementet / NTB scanpix 

innenriks

Nasjonalparken ligger langs hele yttersiden av Moskenesøya, helt ytterst i øygruppen i kommunene Moskenes og Flakstad. Størstedelen av parken er landareal (86 km²), mens 13 km² er sjøareal.

– Den nye nasjonalparken har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder. Vi tar vare på det særpregede og unike landskapet med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Deler av det vernede området er i dag populære turistmål og brukes mye til friluftsliv. Etablering av nasjonalparken vil bidra til tilrettelegging for bærekraftig besøk i området.

– Initiativet om vern kom fra kommunene selv. Jeg håper nasjonalparken vil gi kommunene en flott mulighet til å utvikle det lokale reiselivet på en god og bærekraftig måte.

Området som nå vernes har flere hekkeområder for sjøfugl, toppskarv og teist. Det er også kolonier av krykkje, havørn og kongeørn. Rødlistede arter som fuglene bergirisk, tyvjo og strandsnipe har sitt habitat her.

Lofoten var ett av områdene som ble tidligst isfritt. Derfor finner også vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her.

Havområdene som vernes er gruntvannsområdet. All aktivitet knyttet til fiske vil derfor kunne fortsette som før. Det er også gjort tilpasninger knyttet til eventuell framtidig kraftproduksjon.

Lofotodden blir nasjonalpark nummer 40 på det norske fastlandet.

(©NTB)