Tolga-brødrene vurderer erstatningskrav

Granskingsrapporten i Tolga-saken gir ikke alle svar, mener Holøyen-brødrenes advokat Nicolai Skjerdal. – Et erstatningskrav ligger trolig i løypa, sier han.

Advokat Nicolai V. Skjerdal er advokat for de tre Holøyen-brødrene, som ble underlagt vergemål uten å ønske det og uten å bli hørt. To av brødrene ble også feildiagnostisert som psykisk utviklingshemmede. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix 

innenriks

– Vi har ikke tatt stilling til noe beløp. Vi har per i dag ikke fullstendig tilgang til sakens dokumenter. Det kommer til å bli en videre graveprosess overfor kommunen og fylkeskommunen, sier Skjerdal til NTB.

Han representerer Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen, som ble registrert av kommunen som psykisk utviklingshemmede uten å bli informert om det, og senere satt under vergemål uten å ha samtykket til det. To av brødrene hadde ikke diagnosen.

Skjerdal sier brødrene er takknemlig for at departementet satte i gang en lovlighetskontroll av vedtakene, men at de er noe skuffet over selve rapporten.

Skjerdal stiller spørsmål ved konklusjonen om at kommunen har handlet i god tro og at feilregistreringene skyldes en misforståelse.

– Jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom hva den konklusjonen bygger på, men ut fra det jeg har rukket å lese, og kjenner til om saken, fremstår det som ikke tilfredsstillende begrunnet, sier advokaten.

– Det andre vi lurer på, er hvordan det var mulig at de tre ble ilagt vergemål uten å bli hørt, under henvisning til at det var umulig å høre dem. Det framstår som uforståelig, fortsetter han.

(©NTB)