Norges Bank varsler renteheving om et år

Styringsrenten holdes på 0,5 prosent til slutten av neste år, varsler Norges Bank. Første rentehopp kan  komme et halvt år før det banken tidligere har varslet.

UENDRET Norges Bank holder den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent i ro, men sentralbanksjef Øystein Olsen skyver den første mulige rentehevingen fram et halvt år, til desember 2018 eller januar 2019.  Foto: Erlend Dalhaug Daae / NTB scanpix

innenriks

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden våren 2016.

I tråd med forventningene både hos markedet og blant analytikerne ble styringsrenten holdt uendret av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank torsdag.

Samtidig anslår Norges Bank at renten vil ligge i ro fram til høsten neste år. Det betyr at sentralbanken nå ser for seg en raskere renteheving enn tidligere – da første renteheving ble anslått å komme midtveis i 2019.

DNB: svakere

– Sentralbanksjef Øystein Olsen pekte på desember 2018 som det mest sannsynlige tidspunktet for første renteøkning. Vår prognose er imidlertid at rentehevingen først kommer høsten 2019, fordi vi venter en svakere vekst i lønninger og inflasjon enn det Norges Bank anslår, heter det i en kommentar fra sjefanalytikerne Jeanette Strøm Fjære og Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– En svak krone og sterkere vekst i utlandet er blant hovedfaktorene bak hevingen av rentebanen. Norges Bank later ikke til å være bekymret over prisnedgangen i boligmarkedet, heter det i en vurdering fra Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen.

Oppgang og lønnsvekst

Olsen forklarer den justerte rentebanen med varsel om en renteøkning om lag et halvt år tidligere enn det banken til nå har sett for seg, med følgende:

– Vi legger vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Prisveksten er lav, men svakere krone kan bidra til raskere oppgang enn tidligere anslått.

Ifølge Olsen er det også mulig at lønnsveksten vil tilta som følge av bedringen i arbeidsmarkedet med lavere ledighet og høyere sysselsetting.

– Disse endringene tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkningen enn forrige rapport. Usikkerheten taler for å gå varsomt fram, oppsummerte Olsen.

Lav inflasjon

Sentralbanken mener at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk framover.

Hovedstyret påpeker at rentene i utlandet er lave og at det fortsatt er rom for vekst i kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi. Dessuten er det utsikter til at prisveksten holder seg under inflasjonsmålet på 2,5 prosent også de neste årene.

I januar var den såkalte kjerneinflasjonen på 1 prosent.

– Det var noe lavere enn Norges Bank tidligere hadde anslått, bemerker Olsen.

Boligprisene

Når det gjelder boligprisfallet, mener Olsen at det har vært av det gode. Oppgangen i norsk økonomi tilsier et forsiktig prisfall framover.

– En justering av boligmarkedet skyver risikoen for en brå nedgang fram i tid, lyder vurderingen.

Vurderingen blir positivt mottatt av bransjeforeningen.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i sentralbankens vurdering av at risikoen for et mye sterkere boligprisfall er lav. De grunnleggende forholdene i norsk økonomi tilsier et normalt fungerende boligmarked i 2018. Av hensyn til stabiliteten i boligmarkedet bør sentralbanken vente i det lengste med en renteheving, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

(©NTB)