Militære styrker i Norden skal få enklere grensekryssing

Svenske og finske soldater kan bli et vanligere syn på norsk jord. Nå skal prosedyrene ved grensekryssinger for militære styrkes i Norden forenkles.

Soldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412-helikoptre, tilhørende 339-skvadronen i Luftforsvaret, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren / Forsvarets mediesenter / NTB scanpix 

innenriks

Målet er at en avdeling fra for eksempel Troms på kort varsel kan ta med seg sitt utstyr og kjøre til Kirkenes gjennom Sverige og Finland.

– Jeg tror at om ikke lenge kan vi på 48 timers varsel kjøre gjennom nabolandene våre med uniformerte avdelinger og våpen. Og svensker og finner kan enkelt komme til Norge for å øve, hvis de ønsker det. For Norge er dette i tråd med det arbeidet vi allerede har gjort for å legge til rette for at andre nasjoner kan øve i Norge, sier oberstløytnant Bjørn Benjaminsen, senior stabsoffiser i Forsvarsstaben, til Forsvarets Forum.

Det jobbes også med å få en avtale om landingstillatelser i nabolandene med fly som bærer skarpe våpen.

– Norge, Sverige, Finland og Danmark undertegnet i sommer en avtale om at militære fly uten våpen på kort varsel kan gå ned hos hverandre, der kommer nå også Island inn i avtalen. Vi kan altså planlegge militære flighter med alternative landingsplasser i andre nordiske land, de skal få én times varsel før flyturen starter, sier Benjaminsen.

I dag kan væpnede fly bare lande hos naboen i forbindelse med avtalte besøk, trening og øving eller direkte nød.

– Vi snakker om diplomatisk forhåndsklarerte grensekryssinger hvor klareringen gjelder for en lengre periode, gjerne ett år av gangen, sier Benjaminsen.

(©NTB)