Russland kaller PST-rapport om russisk og kinesisk etterretning i Norge uansvarlig

Russland avviser at de har aktiv etterretningsvirksomhet i Norge. PST mener både russisk og kinesisk etterretning prøver å verve nordmenn via sosiale medier.

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix  

innenriks

– Det er betydelig aktivitet, vi snakker ikke om en liten håndfull. Det er mange som blir utsatt for denne typen kontakt og tilnærming, sier Ola Børresen, fungerende leder ved PSTs seksjon for statlige aktører til Aftenposten.

Sammen med Kripos fastslår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i rapporten «Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet» at norske borgere i myndighetsapparatet er blitt forsøkt vervet av utenlandsk etterretning via sosiale medier.

I stadig større grad foregår verving av etterretningskilder på internett, fastslår Kripos og PST i rapporten. Statlige aktører trekkes fram blant de største truslene på IKT-feltet, og Russland og Kina nevnes eksplisitt.

– Uansvarlige beskyldninger

«PST vet at Russland og Kina aktivt driver etterretningsvirksomhet i Norge. Disse aktørene utgjør de største truslene; imidlertid er det viktig å være oppmerksom på at andre land også driver etterretningsvirksomhet i Norge» står det i rapporten.

– Det er eksempler der etterretningsoffiseren tilbyr konsulentoppdrag. De ber om vurderinger, der det gis konkrete oppdrag mot honorar, sier Børresen.

Russlands ambassade lar ikke rapporten og Aftenpostens artikkel gå upåaktet hen i et innlegg på ambassadens Facebook-side:

– PST har gjennom Aftenposten gått ut med nye uansvarlige beskyldninger, denne gangen mot «utenlandske sikkerhetstjenester som forsøker å rekruttere norske statsborgere i sosiale medier og gjennomfører nettverksoperasjoner mot private og offentlige tjenester», skriver ambassaden.

– Propaganda

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som koordinerer og varsler om alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser i Norge, har erfart at Russland ofte går etter informasjon fra statlig sektor, mens Kina prioriterer næringslivet.

At Russland og Kina driver aktivt med etterretningsoperasjoner i Norge, betegnes av den russiske ambassaden i Oslo som et nytt, grunnløst propagandistisk forsøk på å demonisere Russland.

– Paradokset er at det finnes reelle ubestridelige fakta som viser hvem som virkelig er engasjert i total hacking, angrep, overvåking av europeiske ledere og press i global målestokk. Men dette interesserer ikke norske «eksperter», skriver ambassaden videre.

– Det er beklagelig at den statlige strukturen som man burde kunne utvikle et fullverdig bilateralt samarbeid med om bekjempelse av terrorisme og ekstremisme, fortsetter selvopptatt å drive med spredning av paranoide anti-russiske stemninger i sitt eget land. Det er sannsynligvis ikke andre oppdrag som strukturen er gitt, konkluderer ambassaden med.

(©NTB)