Stoltenberg vil ikke ha forbudstraktat  

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier NATO og ICAN deler målet om en verden fri for atomvåpen. Men traktaten om forbud mot atomvåpen er han ikke for. 

Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix  

innenriks

– NATO vil bevare freden og legge forholdene til rette for en verden uten atomvåpen. Vi deler dette målet med ICAN, og jeg ønsker velkommen den oppmerksomheten Nobelkomiteen har gitt saken, sier Stoltenberg.

En traktat om forbud mot atomvåpen vil likevel ikke gjøre at verden nærmer seg dette målet, mener han.

– Tvert imot risikerer den å undergrave de framskrittene vi i årenes løp har gjort innenfor nedrustning og ikke-spredning, sier Stoltenberg.

Han mener arbeidet for videre nedrustning må ta de sikkerhetspolitiske realitetene i betraktning.

– Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen. Ikke-spredningsavtalen, som alle NATO-allierte har undertegnet, forblir hjørnesteinen i den internasjonale innsatsen for å få til dette.

Stoltenberg viser samtidig til at det har vært en «dramatisk» reduksjon i antall atomvåpen i NATO-landene siden slutten av den kalde krigen.

– Men så lenge atomvåpen finnes, vil NATO forbli en atomvåpenallianse, sier Stoltenberg.

(©NTB)