ICAN: Dette betyr alt! 

ICAN håper fredsprisen vil inspirere flere land til å undertegne traktaten om forbud mot atomvåpen. Norge inkludert. 
innenriks

"Ekstatisk!» sier Daniel Högsta om stemningen på ICAN-kontoret i Genève etter kunngjøringen av Nobels fredspris.

– Dette betyr alt, sier han på telefon til NTB.

Högsta er nettverkskoordinator i ICAN, som får fredsprisen for sin utrettelige kamp for atomnedrustning.

– Denne prisen går ikke bare til ICAN, men til alle som har arbeidet for atomnedrustning gjennom tidene. Jeg mener prisen er en anerkjennelse av de mulighetene som ligger i en traktat om forbud mot atomvåpen, sier Högsta.

Traktaten ble tidligere i år undertegnet av mer enn 50 land. Men ingen av landene i NATO undertegnet – heller ikke Norge.

– Ordskiftet har gått i feil retning. Jeg håper dette kan føre til en kursendring og gi ny energi til kampen for atomnedrustning, og at flere stater kan bli motivert til å undertegne traktaten om forbud, sier Högsta.

Han mener Norges motstand mot traktaten er veldig uheldig.

– Men vi vet at det er mange parlamentarikere og mange i sivilsamfunnet i Norge som ønsker å endre kurs. Så vi har håp om at Norge til slutt skal bli med i denne traktaten, sier han.

(©NTB)