Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet

For første gang legges det nå fram en stortingsmelding om IKT-sikkerhet.

Justisminister Per-Willy Trudvang Amundsen vil styrke norsk IT-sikkerhet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

innenriks

– Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere – også på det digitale området. Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere IKT-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.

– Det enorme dataangrepet WannaCry, som nylig rammet land verden over, viser hvor viktig det er med god IKT-sikkerhet, sier Amundsen videre.

– Det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert mellom de som skal håndtere hendelser på en riktig og effektiv måte, sier justisministeren.


Amundsen sier han legger vekt på å få til et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig.

(©NTB)