Brudd i oppgjøret for sokkelansatte i Lederne

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne har brutt forhandlingene med motparten Norsk olje og gass, og dermed går mellomoppgjøret til mekling.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

innenriks

For organiserte i Industri Energi ble det tirsdag kveld enighet etter to dager med forhandlinger.

Resultatet er en lønnsøkning på 12.500 kroner, pluss et etterslep på 1.264 kroner. I tillegg blir skift- og konferansetillegget økt med henholdsvis 0,50 og 1,50 kroner.

Skuffet, men enige

– Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen for å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Ledernes krav var 3,5 prosent i generelt tillegg og 4 kroner på skifttillegg med konferansetid.

– Vi kan ikke akseptere en lønnsnedgang for våre medlemmer nå når pilene snur etter at vi gjennom flere år har bidratt til sterk moderasjon og samarbeid i krisetider, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Til mekling

Ifølge Norsk olje og gass er det kun Lederne som har streikerett i år. Oppgjøret går nå til mekling, men datoen er ikke satt.

Lederne har rundt 983 medlemmer – eller rundt 13 prosent – av det totale antall organiserte som er omfattet av sokkelavtalene.

– Det er svært beklagelig at Lederne ikke ville godta det fremsatte tilbudet som var i tråd med rammen i de sentrale forhandlingene mellom hovedorganisasjonene, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass (NOG).

Det var også forhandlinger med SAFE, som valgte å ikke signere og er skuffet over motpartens forhandlingsvilje.

– Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av, skriver arbeidstakerorganisasjonen.

(©NTB)