Slanger, øgler og skilpadder frarådes i barnefamilier

Øgler, skilpadder og slanger kan være bærere av salmonellabakterier og føre til alvorlig sykdom dersom barn smittes, advarer Veterinærinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

innenriks

Barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av salmonellasmitte, og Veterinærinstituttet fraråder derfor barnefamilier å holde reptiler.

Veterinærinstituttet er også bekymret for disse dyrenes ve og vel når folk anskaffer dem som kjæledyr eller hobbydyr.

– Alle som ønsker å skaffe seg slike dyr oppfordres derfor til å sette seg grundig inn i hva som kreves av oppstallingsforhold og fôring for at dyrene skal kunne trives, og hvordan man skal oppdage sykdom og mistrivsel, påpeker Veterinærinstituttet.

Så sent som 11. mai vedtok Landbruks- og matdepartementet en ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr. En liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder er nå unntatt fra det generelle forbudet. Forskriften gjelder fra 15. august.

I et høringssvar til den foreslåtte forskriftsendringen påpekte Veterinærinstituttet at det til tross for forbudet trolig finnes 65.000-150.000 slike dyr i Norge, men at det ikke finnes tall som viser hvor mange tilfeller av salmonellasmitte til mennesker som skyldes kontakt med krypdyr.

Instituttet påpeker imidlertid at det er sannsynlig at en del av smittetilfellene skyldes kontakt med krypdyr. I 2013 ble det rapportert ett tilfelle der et åtte måneder barn var smittet av en sjelden salmonellavariant som også ble funnet hos skilpaddene familien hadde i huset.

– Hånddesinfeksjon med sprit og lignende regnes ikke som tilstrekkelig for å unngå smittefare fra krypdyr. Smitten etablerer seg i boligen eller andre lokaler med krypdyrhold, skriver Veterinærinstituttet.

Det påpekes at sykdomsforløpet ved salmonella hos barn under ti år ofte er farlig, og barn som blir smittet av krypdyr får et enda alvorligere sykdomsforløp. Veterinærinstituttet betegner også faren for at barn smittes av antibiotikaresistente bakterier fra krypdyr som urovekkende.

(©NTB)