Ni fylker har fått dårligere veier

Oslo (NTB): I nesten halvparten av landets fylker er standarden på riks- og fylkesveiene blitt dårligere de siste fem årene, viser en ny rapport. Troms er blant verstingene.

VEI Fylkesvei 211 i Dyrøy er trolig en «god reprersentant» for de dårlige veiene i Troms.  Foto: Morten Dokka

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

innenriks

Rambøll & Co. har målt veikvaliteten på oppdrag fra interesseorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Resultatet er samlet i en rapport som overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tirsdag, skriver Aftenposten.


Dårligere veier i ni fylker

Oslo (NTB): I ni norske fylker har veistandarden blitt dårligere de siste fem årene, viser en ny rapport fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Vestfold har de beste veiene i landet, fulgt av Hedmark og Akershus, men ingen fylker oppfyller alle standardkravene som finnes. På bunnen av listen ligger Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark.

– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs. Det understreker med all tydelighet behovet for krav til standard på fylkesveier, slik det er for riksveier, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

– Det skal ikke være slik at riks- og fylkesveier er bedre for noen enn for andre, avhengig av hvor de bor, sier han.

I de fem årene som er gått siden forrige gang Rambøll undersøkte veikvaliteten, har «ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei», heter det i rapporten. Verst har det gått i Møre og Romsdal, rett bak følger Oslo, Finnmark, Troms, Oppland, Nordland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Aust-Agder. (©NTB)