Hurtigbåtmannskap dømt for promillekjøring

En hurtigbåtkaptein er dømt til fengsel i 45 dager for å ha prøvd å føre skipet fra Harstad i beruset tilstand. Også en styrmann og en matros må i fengsel.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

innenriks

HARSTAD (NTB): Ifølge dommen fra Trondenes tingrett er 20 dager av kapteinens fengselsstraff gjort betinget med en prøvetid på to år. Den samme straffen kom retten fram til for styrmannen. Matrosen dømmes til fengsel i 30 dager, 15 av dem betinget.

Det var 29. juli 2014 at de tre som en del av mannskapet skulle være med hurtigbåten M/S Kistefjell fra Harstad havn. Politiet aksjonerte mot mannskapet etter tips om at noen av dem var sett på byen kvelden før. Etter å ha blitt tatt med promille, ble de tre senere oppsagt.

Av tiltalen framgår det at kapteinen hadde 0,45 i promille, styrmannen 0,97 og matrosen 1,03.

«Ved straffutmålingen har retten som skjerpende omstendighet lagt vekt på at det er svært alvorlig og et klart brudd på interne retningslinjer i Boreal Transport når tre av et mannskap på totalt fem på et passasjerskip henholdsvis forsøkte å føre skipet og forsøkte å utføre tjeneste som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs. Ved å forsøke å utføre tjeneste i påvirket tilstand utsatte de tiltalte både passasjerer, kollegaer, seg selv og fartøyet for en stor fare», heter det i tingrettsdommen. (©NTB)