Helt på siden 30.12.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Priskrakk... 

helt på siden

NSB satset tungt på TV-reklame for å få folk til å ta toget heim til jul. Men hvis vi som bor i Troms og Finnmark skulle tatt toget, så hadde vi nok ikke kommet heim til jul — men til 17. mai...

Målselv kommune må betale tilbake 4,5 millioner kroner i uriktig mottatt momskompensasjon i forbindelse med utbygging av Krokbekken Panorama, melder Folkebladet. Dette betyr at representantene i Målselv kommunestyre ikke vil få Bamsemums til kaffen på møtene neste år.

Fra nyttår skrur Troms Kraft opp nettleia, og en vanlig husstand må regne med å betale 450 kroner mer i året, melder Folkebladet. Og det hjelper vel ikke om vi sender en strøm av protester til TK?

Lenvik kommune anklager Kommunal Rapport for ulovlig avlytting av en samtale mellom blant andre rådmann Bjørn Fredriksen og tidligere rådmann Margrethe Hagerupsen, som fant sted på gangen på rådhuset i desember. Hvis man er blåøyd nok til å drøfte konfidensielle saker i «öppna landskap», bør man vel ikke kritisere noen for å ha ørene på stilk?