Morten Dokka"/>

Kurser foreldre i Nett-vett

Elvetun skole i Dyrøy med elevene i sentrum satser på større "Nett-vett" hos voksne og foreldre.
helg

Elvetun skole, Dyrøy ungdomsråd og Redd Barna går sammen om en temakveld 27. september om bruk av internett. I fokus blir hvordan en kan motvirke noen av de uheldige sidene ved bruk av nett. Det vil bli tatt opp mobbing, utnytting, ulovlig bruk av bilder og identitet. Men også positive sider ved bruk av nett skal frem.

Kan bli mer trygge

Elevene er midt i planleggingen av temakvelden der det spesielt satses på at de voksne skal få økt innsikt i den digitale verden.

– Jeg synes det er veldig bra at blir arrangert en slik kveld. Foreldre bør være med og lære mye mer om det å bruke nett. Det er mange som ikke har peiling på hva vi holder på med. Jeg tror hvis de lærer litt mer kan de også bli mer trygge på oss, sier skoleelev Ingrid Nordahl (15).