Fotominne: Yngste bonde i kommunen

fotominner

UNG AVLØSER: Dette bildet av Ragnar Johnsen ble tatt i 1977 i en fjøs på Bryggerhaug, som var av det eldre og noe tungdrevne slaget. Men Johnsen ville likevel ikke påstå at bøndene i Tranøy drev gammeldags.  Foto: Arild D. Moe

fotominner

1. november i 1976 ble 18 år gamle Ragnar Johnsen fra Vesterfjell ansatt som jordbruksavløser i en andelsring på ti gårder i Nord-Tranøy. Han var dermed den yngste i kommunen med bondeyrket på heltid.

Ragnar var født og oppvokst på en bondegård på Vesterfjell. Etter ungdomsskolen hadde han tatt grunnkurs og agronomkurs ved Troms Landbruksskole på Gibostad, til sammen to års landbruksutdannelse.