Fotominne: Seidorado i 1996

SEIEN ET LYSPUNKT: Da Folkebladet tok dette bildet av kontorsjef Petter Seglsten, en dag i august 1996 var «Argus Jr» oppe og leverte 60 tonn til Fjordgård Fiskeindustri. Seien skapte kjærkommen aktivitet i sommerhalvåret.   Foto: Vidar Bjørkli.´

fotominner

– Vi kjøper sei for fullt. Det er ingen kjempebutikk, men det er i alle fall så brukbart at vi slipper å betale for å produsere den, sa kontorsjef Petter Seglsten ved Fjordgård Fiskeindustri til Folkebladet i august 1996.

Denne sommeren i likhet med mange andre sørget notsei for å skape kjærkommen aktivitet. I Finnmark ble det tatt store seifangster, og brukene i Fjordgård, Botnhamn og Husøy var blant de mest aktive kjøperne.