Fotominne: Den skal tidlig krøkes, som god krok skal bli

TIDLIG KRØKES: Rene Hillestad fra Finnsnes var 4 år og dermed yngste løper som stilte til start i turrennet Gammelveten-løpet i mars 1971.   Foto: Folkebladet

fotominner

Rene Hillestad fra Finnsnes var 4 år og dermed yngste løper som stilte til start i turrennet Gammelveten-løpet i mars 1971.

Det var en prestasjon som ikke vakte så rent lite oppsikt. I Troms Folkeblads reportasje den gangen, het det at den skal tidlig krøkes, som god krok skal bli.