Fotominne: Da Hamn var et eget poststed

DA HAMN VAR EGET POSTSTED: Dette bildet er tatt i 1979, da Hamn i Senja ennå var et eget poststed med poståpner, som det framgår av skiltene på ytterveggen i den gamle butikkbygninga. Alle bygningene på bildet gikk tapt i en storbrann i 2005.  Foto: Vidar Bjørkli

fotominner

Dette bildet er tatt i 1979, da Hamn i Senja ennå var et eget poststed med poståpneri.

På 70-tallet ble Hamn fortsatt drevet som fiskemottak. Poståpneriet, som holdt til i butikken på handelsstedet, hadde en historie helt tilbake til 1874 da Havn i Senjen hadde sin storhetstid med nikkelverket.