Fotominne: Utdypet renna i 1977

MUDRING I SENJEHOPEN: I 1976-77 utførte Statens Havnevesen 5. distrikt mudringsarbeider i Senjehopen. Ved hjelp av mudringsapparatet «Storhavn» ble renna inn til havna gjort bredere og dypere.   Foto: Arild D. Moe.

fotominner

I 1976-77 utførte Statens Havnevesen 5. distrikt mudringsarbeider i Senjehopen.

Ved hjelp av mudringsapparatet «Storhavn» ble renna inn til havna gjort bredere og dypere. Utdypingen var nødvendig fordi båtene var blitt større. Den nye dybden ble på 5,5 meter ved laveste lavvann. I tillegg hadde bredda blitt utvidet med 20 meter.