Fotominne: Pendlet med «Pendlar»

PERSONFERGE I MEFJORDEN: På dette bildet er det kommunestyrerepresentanter fra Skaland som kommer i land i Senjehopen for å ha møte i bygda.  Foto: Arild D. Moe

fotominner

På 70-tallet var mange bygder på ytre Senja fortsatt fri for fast veiforbindelse med omverdenen, og det var båtskyss om gjaldt. Som her i Senjehopen (stedsnavnet ble skrevet slik, uten «a» på denne tida), hvor skyssbåten «Pendlar» gikk i trafikk og fraktet folk mellom Mefjordbotn og Senjehopen.

På dette bildet er det kommunestyrerepresentanter fra Skaland som kommer i land i Senjehopen for å ha møte i bygda. Da hadde representantene først tatt ferge fra Skaland til Straumsnes og så kjørt i bil omtrent syv-åtte mil om innersida av Senja for å komme til Mefjordbotn.