Fotominne: Parkeringstunnel under Finnsnes

  Foto: Kjell Nergård (Illustrasjon)

fotominner

I 1988 var en parkeringstunnel for 300 biler, samt tilfluktsrom for 3.800 mennersker i Kollen mellom Storgata og Ringveien — midt i Finnsnes sentrum — under utredning. Man regnet med at anlegget ville koste omkring 25 millioner kroner.

Utredningsgruppa bestod av formannen i Handelsstandsforeningen Kåre Brynjulfsen, ordfører Arne Bergland, banksjef Henning Isaksen, kommunestyrerepresentant Rolf Andersen og Walter Strand fra firmaet Svein Hov & Co A/S. Gruppen hadde vært på befaring i parkeringsanlegget Tromsø by hadde fått bygget i fjelet på Tromsøya.