Fotominne: Brøt ny veien gjennom dalen

BYGGINGEN AV KAPERDALSVEIEN: I september 1976 var arbeidet med Kaperdalsveien godt i gang. Vegen var da grovbrutt fram til Kaperfossen.   Foto: Folkebladet

fotominner

I september 1976 var arbeidet med Kaperdalsveien godt i gang.

Vegvesenet hadde åtte-ni mann i arbeid på prosjektet, og siden arbeidet startet hadde de til og med midten av september avansert tre kilometer oppover dalen fra brua over Svanelva. Vegen var da grovbrutt fram til Kaperfossen.