Fotominne: Millionæren som var helt chief

MILLIONÆREN SOM VAR HELT CHIEF: Sjøl om han livnærte seg som forretningsmann, så slapp livet om bord i en båt aldri taket på Ole Jørgensen d.y. . Hver sommer når han og kona var heime på ferie på Silsand, sørget han for å ta seg lengre eller kortere vikariater som maskinsjef om bord på et av hurtigruteskipene til daværende Troms Fylkes Dampskibsselskap.  Foto: Stein Wilhelmsen.

fotominner

Ole Jørgensen d.y fra Silsand var 15 år gammel da han tok farvel med mor og far og reiste ut som sjømann. Det var i 1949. I årene etter skulle han slå seg opp som mangemillionær med bostedsadresse i et fasjonabelt strøk i verdensmetropolen London og med privathus både i Stockholm, Tenerife — og Silsand.

Da han reiste ut startet han han sin karriere som maskingutt og smører. Det gikk ikke lang tid før den ambisiøse unggutten begynte å avansere. Målet hans var å bli maskinsjef, og det ble han. Han var en av datidens yngste maskinsjefer, og han gjorde seg bemerket på måten han jobbet på. Jørgensen var den første maskinsjefen som begynte å klasse fartøyene under fart. Han så galskapen i å legge en båt ved kai over flere dager for å rive ned alt om bord.