Fotominne: 30 millioner kroner til ny vei

Oppsynsmann Jan Erik Strømseng (til venstre) og anleggsleder Knut Grimstad oppfordret bilistene til å følge fartsgrensene. 

fotominner

«Når den nye innfartsveien fra Finnfjordbotn til Finnsnes åpner ved månedsskiftet har Statens vegvesen brukt over tredve millioner kroner. Til gjengjeld blir veien av ypperste kvalitet», slo Troms Folkeblad fast i sine splater 13. september 1985. Oppsynsmann Jan Erik Strømseng (til venstre) og anleggsleder Knut Grimstad oppfordret bilistene til å passe på farta slik at det midlertidige dekket ikke ble ødelagt når veien skulle åpnes ved månedsskiftet. Bildet er tatt av Tom R. Johansen, og stammer fra Folkebladets arkiv.