Fotominne: Første i Troms til å investere i slikt utstyr

Entreprenør Ole Nilsen (til venstre) fra Svanelvplass var den første i Troms til å ta i bruk en nyutviklet borerigg for montering på gravemaskin. Til høyre står Robert Helgesen fra Helgesen Maskin, som hadde levert boreriggen. 

fotominner

Entreprenør Ole Nilsen fra Svanelvplass var den første i Troms til å ta i bruk en nyutviklet borerigg for montering på gravemaskin, kunne man lese i Troms Folkeblads spalter 17. september 1985. Boreriggen var levert av Helgesen Maskin AS, som tidligere hadde levert fire like borerigger til Finnmark. Med montering hadde riggen kommet på 600.000 kroner. – Noe av det mest fordelaktige med riggen er at det tar 3 minutter og demontere riggen og bytte om til grabb, sa Ole Nilsen (til venstre på bildet) til avisa, og regnet med å tjene den raskt inn igjen. Robert Helgesen fra Helgesen Maskin til høyre. Bildet er tatt av Vidar Bjørkli, og stammer fra Folkebladets arkiv.