Fotominne: Skolehistorie i Berg

fotominner

Berg kommune gjorde på 80-tallet en innsats for å bevare alle skoleprotokollene i kommunen. En arkivar gikk gjennom og systematiserte alle protokollene kommunen hadde liggende. Den eldste fra 1837.

Også skoleprotokollen fra Nikkelverket på Skaland var bevart, selv om den var noe skadd etter å ha vært utsatt for brann.