Fotominne: Labert på bokutlån

BIBLIOTEKAR: Bibliotekar i Salangen, Randi Berg Pettersen ville ha en PR-kampanje for å få opp bokutlånet.   Foto: Knut Solnes

fotominner

[Fotominner]

Bokinteressen i Salangen var laber i 1987. Kun 1,61 bøker ble utlånt fra biblioteket per innbygger. Til sammenlikning lå Sørreisa på topp i Troms med et snitt på 4,81 bøker per innbygger.

Bibliotekar i Salangen, Randi Berg Pettersen (bildet), mente de lave lånetallene skyldtes flere faktorer.