Fotominne: Samarbeid sørget for viktig verktøy til brannvesenet

På bildet er det kaptein Kristiansen som «klipper løs» oberst Jensen som sitter i bilen. Bildet er tatt av Laila Stenhaug, og stammer fra Folkebladets arkiv.  Foto: Laila Stenhaug

fotominner

9. februar 1988 kunne man i Troms Folkeblads spalter lese at Sørreisa Brannvesen hadde fått nytt, nødvendig utstyr. Et hydraulisk verktøy som blant annet kunne klippe i metall, gjorde at brannvesenet var mye bedre rustet til å bistå ved for eksempel bilulykker. – Med dette nye utstyret er vi i stand til å utføre de oppgaver som  den nye brannloven pålegger oss å utføre, påpekte fungerende brannsjef Johan Steinhaug til avisa. Utstyret var anskaffet med Luftforsvarets stasjon i Sørreisa som samarbeidspartner, de hadde stått for halvparten av investeringen på omlag 97.000 kroner. – Dette er et fantastisk utstyr, kunne oberst og stasjonssjef Ivar Jensen betro Troms Folkeblad. På bildet er det kaptein Kristiansen som «klipper løs» oberst Jensen som sitter i bilen. Bildet er tatt av Laila Stenhaug, og stammer fra Folkebladets arkiv.